Algemene voorwaarden

Orders

Orders zijn voor de koper eerst bindend na schriftelijke bevestiging door verkoper of uitlevering c.q. ter beschikkingstelling door verkoper aan de koper van de goederen.

Afwijkingen

De te leveren artikelen kunnen in uitvoering afwijken van de aangeboden artikelen.